Preču piegāde un apmaksa

Preču apmaksa

Par interneta veikalā “Sauna Katram” iegādātajām precēm iespējams norēķināties sekojošos veidos:

 • Pie preču saņemšanas uz vietas “Sauna Katram” veikalā – Mūkusalas ielā 51, Rīgā;
 • Ar pārskaitījumu uz SIA “Sauna Katram” norēķinu kontu. Pēc pirkuma noformēšanas interneta veikalā, jūs uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi saņemsiet rēķinu. Lūdzam, veicot pasūtījuma apmaksu, norādīt rēķina numuru. Pasūtījuma komplektēšana tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas saņemšanas. Preces saņemšanas brīdī jums būs jāparaksta Preču pavadzīme, kas ir pirkuma iegādes apstiprinājums.

Preču piegāde

Visas interneta veikalā “Sauna Katram” iegādātās preces iespējams izņemt uz vietas veikalā – Mūkusalas ielā 51, Rīgā. Ja jūs vēlaties, lai preces tiktu piegādātas jums personīgi, lūgums sazināties ar Sauna Katram pārstāvi telefoniski – 26517757 vai rakstiski – info@saunakatram.lv. 

 

Preču garantija

1. Visām “Sauna Katram” interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija! 

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Garantijas laiks pirts krāsnīm un pultīm, kas tiek lietotas personīgiem nolūkiem ir divi (2) gadi. Garantijas laiks pirts krāsnīm un pultīm, kas tiek lietotas slēgtajās pirtīs, uzņēmumu pirtīs un kooperatīvajās pirtīs, ir viens (1) gads. Garantijas laiks pirts krāsnīm un pultīm, kas tiek lietotas sabiedriskajās pirtīs, ir trīs (3) mēneši. Detalizētāku informāciju par ražotāja garantijas termiņu jūsu izvēlētajai precei iespējams saņemt sazinoties ar Sauna Katram pārstāvi.  

3. Ja ražotājs precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, tad pretenzijas par preces kvalitāti varat pieteikt SIA “Sauna Katram” divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

4. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā tad, ja Jūs varat uzrādīt: 

 • pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts); 
 • ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 


5. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem), barošanas elementiem, piederumiem, kuriem ir ierobežots darbības laiks.

6. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

 • Precei nav garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai, ja jūs pats esat mēģinājis novērst bojājumu;
 • Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
 • Bojājums būs radies, precē iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem;
 • Ja esat izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs prece bojājumus;
 • Bojājums būs radies barojošā sprieguma, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums);
 • Neveiksiet regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama piem: Tvaika ģenerātoriem); 
 • Izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem).

7.Garantijas saistības uz  pirts krāsni tiek anulētas, ja netiek ievērotas visas prasības, kas ir minētas pirts krāsns montāžas un lietošanas instrukcijā, kā arī ja tiek konstatēts kaut viens no sekojošiem pārkāpumiem:

- Pirts krāsns ir ekspluatēta, pārkāpjot instrukcijas noteikumus vai tos neievērojot;

- Pirts krāsnij ir ārēji bojājumi vai tā tikusi bez pārdevējā ziņas izjaukta, remontēta vai pārtaisīta;

- Pirts krāsns tikusi bojātā nepareizi veiktās uzstādīšanas dēļ vai elektrības piegādes anomālīju dēļ, kuras ir neatkarīgas no pārdevēja. 

7. Atteikuma tiesības.
Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma brīža. Lai izvairītos no pārpratumiem, preces saņemšanas brīdī pārliecinies vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri.

8. Ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības – lūdzam ņemt vērā šādus ieteikumus:

- apskatīt, bet nelietot preci;

- saglabāt un nesabojāt preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

9. Gadījumā, ja gribat atteikties no preces, tad tā ir jānogādā SIA “Sauna Katram”, Mūkusalas ielā 51, Rīgā, LV-1004. Neizmirstiet pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu !!!


Mēs darīsim visu, lai garantijas procedūra noritētu iespējami drīzā laikā!


Patērētāju tiesības un pienākumi: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309

MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"

http://www.likumi.lv/body_print.php?id=141276